+ Početna

+ Home

+ POVEŽI, OBELEŽI

+ LINK IT MARK IT

+ AKTIVNOSTI

+ ACTIVITIES

+ PODRŠKA

+ SUPPORTED

+ KONTAKT

+ CONTACT

Savez udruženja likovnih umetnika Vojvodine

Bulevar Mihajla Pupina 9,
21000 Novi Sad, Srbija
Tel/fax: +381 (0)21 524 991
[email protected]

suluv.org

The Union of Associations of Fine Artists of Vojvodina

9 Bulevar Mihajla Pupina,
21000 Novi Sad, Serbia
Tel/phone: +381 (0)21 524 991
[email protected]

suluv.org

Prva onlajn diskusija u okviru projekta Link It, Mark It

Prva onlajn diskusija u okviru projekta Link It, Mark It

Učesnici: Vladimir Frelih, Dragan Matić.
Moderator: Vladimir Mitrović

U petak 18. decembra 2020, u 19 časova emitovan je javni razgovor umetnika: Dragana Matića, iz Novog Sada i Vladimira Freliha, iz Osijeka. Moderator diskusije Vladimir Mitrović, viši kustos MSUV.

Diskusije III / Sa fokusom na temu IZBRISAN, istraživani su i preispitivani društveni fenomeni 90-ih godina na prostorima jugozapadne Evrope i njihovi efekti na umetničke stvaralačke prakse. Aktivno učešće je podrazumevalo vođenje, moderaciju i predstavljanje dvoje umetnika, rođenih između 1960. do 1985. godine. Istraživanja se odnose na tematski kontekst i prostorne, medijske, društveno-političke i socijalne aspekte razumevanja ovog pitanja.

Koncept i tema projekta počivaju na terminu IZBRISAN, kojim se referiše na devedesete godine 20. veka i različite vidove diskriminacije kojima je država preko svojih institucija izlagala svoje civilno stanovništvo.
Kroz temu IZBRISAN naglašava se konkretni društveno-politički kontekst u kojem su tokom 90-ih profesionalno sazrevale generacije umetničkih stvaralaca, a njihova umetnička praksa vremenski i tematski poklapa se sa iskustvima i dešavanjima u pomenutom razdoblju i traje sve do danas.

Organizator: Savez udruženja likovnih umetnika Vojvodine
Program razmene i boravka SULUV

Projekat Link It, Mark It (Poveži, obeleži) realizuje se uz podršku Fondacije Novi Sad – Evropska prestonica kulture, u okviru programskog luka Seobe, Gradske uprave za kulturu Grada Novog Sada i Fondacije za otvoreno društvo, Srbija.

Vladimir Frelih

Vladimir Frelih

Autor/Učesnik

Vladimir Frelih (1963. Osijek), dipolomirao je na Umetničkoj akademiji u Dizeldorfu (Kunstakademie Düsseldorf), gde je završio i master studije 2000. godine. U svom umetničkom radu često se bavi konceptom vizualizacije medijskih rubova kako digitalnih, tako i analogno materijalni medija i njihove međusobne komunikacije, prevodivosti ili kompatibilnosti. Krajnji produkt, umetnički rad, neretko je estetska, oblikovna nuspojava, bilo da se radi o videu, videoinstalaciji, fotografiji, vebu, računalnom programu ili objektu i slici u svim njenim varijacijama. Pojedinac, zajednica, društvo su neodvojivi elementi umetničkog i pedagoškog promišljanja. Kroz samostalne i skupne izložbe aktivno deluje na savremenoj domaćoj i stranoj umetničkoj sceni. Dobitnik je nekoliko nagrada za svoj umetnički rad. Njegovi se radovi takođe nalaze u više javnih i privatnih zbirki i fondacija savremene umetnosti (Kunstmuseum Bonn, Stadt Düsseldorf, MSU Zagreb). Na Akademiji za umetnost i kulturu Osijek predaje predmete fotografiju, video i film i multimediju. Od 2011. godine na Akademiji umetnosti u Novom Sadu kao gostujući profesor predaje savremenu umetničku praksu i metode umetničkog istraživanja.

Dragan Matić

Dragan Matić

Autor/Učesnik

Dragan Matić (1966. Bački Petrovac), diplomirao je slikarstvo na Akademiji umetnosti u Novom Sadu 1991. godine. Magistrirao je slikarstvo na Akademiji umetnosti u Novom Sadu 2000. godine. Zaposlen na Akademiji umetnosti u Novom Sadu kao redovni profesor. Njegov umetnički rad obuhvata medij slikarstva, ready-made, digitalnu fotografiju, video, performans, elektronski zvuk. Član je umetničkih grupa Multiflex i Happy Trash Production, dobio je nekoliko domaćih i međunarodnih nagrada za umetnički rad. Izlagao je samostalno i kolektivno na velikom broju izložbi u zemlji i inostransvu.

Vladimir Mitrović

Vladimir Mitrović

Moderator

Vladimir Mitrović (1964. Loznica) je diplomirao istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu (1989). Bio je urednik kulturne rublike vojvođanskog političko-kulturnog magazina Bulevar (1999-2002), izvršni urednik časopisa za arhitekturu i urbanizam DaNS (2003-2011) i v.d. direktora Muzeja Vojvodine (2008-2010). U Muzeju savremene umetnosti Vojvodine radi kao kustos od 2007. godine. Po opštem mišljenju jedan je od pionira izučavanja istorije arhitekture novijeg doba i posleratnog perioda na području Vojvodine. Bavi se i likovnom kritikom. Tekstovi su mu prevođeni na engleski, nemački, mađarski, rumunski i francuski jezik. Autor je brojnih knjiga, izložbi, kataloga i dokumentarnih filmova iz oblasti istorije arhitekture XIX i XX veka u Vojvodini i Srbiji. Studije i stručne članke objavljivao je u domaćim i stranim stručnim časopisima, umetničkoj periodici, nedeljnoj i dnevnoj štampi. Član je ULPIDIV-a, međunarodnog udruženja za proučavanje moderne arhitekture Do. Co. Mo. Mo., i redovan saradnik Leksikona arhitekata Srbije i Srpskog biografskog rečnika. Dobitnik je nagrada Pavle Vasić i Ranko Radović.