+ Početna

+ Home

+ POVEŽI, OBELEŽI

+ LINK IT MARK IT

+ AKTIVNOSTI

+ ACTIVITIES

+ PODRŠKA

+ SUPPORTED

+ KONTAKT

+ CONTACT

Savez udruženja likovnih umetnika Vojvodine

Bulevar Mihajla Pupina 9,
21000 Novi Sad, Srbija
Tel/fax: +381 (0)21 524 991
[email protected]

suluv.org

The Union of Associations of Fine Artists of Vojvodina

9 Bulevar Mihajla Pupina,
21000 Novi Sad, Serbia
Tel/phone: +381 (0)21 524 991
[email protected]

suluv.org

Četvrta onlajn diskusija u okviru projekta Link It, Mark It

Četvrta onlajn diskusija u okviru projekta Link It, Mark It

Učesnici: Marjam Mohmadi (Maryam Mohammadi), Zoe Guglielmi (Zoë Guglielmi), Arif Kryeziu (Arif Kryeziu), Maviead Al Karam (Mawiead Al Karam), Samson Ogiamien (Samson Ogiamien).
Moderator: Igor Fridrih Petković (Igor Friedrich Petković)

U petak 14. maja 2021, u 19 časova emitovan je javni razgovor umetnika: Marjam Mohmadi (Maryam Mohammadi), Zoe Guglielmi (Zoë Guglielmi), Arif Kryeziu (Arif Kryeziu), Maviead Al Karam (Mawiead Al Karam), Samson Ogiamien (Samson Ogiamien). Moderator diskusije: Igor Fridrih Petković (Igor Friedrich Petković), konceptualni i vizuelni umetnik, menadžer i istraživač u kulturi, Austrija.

4. aktivnost na projektu Link It, Mark It realizuje se u saradnji sa organizacijom APORON 21, Grac.

Diskusija IV / Uz preispitivanje društvenih događanja i njihovog uticaja na umetničko stvaralaštvo, otvorena je tema, globalnih migracija i pitanja kršenja ljudskih prava migranata i članova njihovih porodica, ugrožavanja života ili fizičkog integriteta, kao i problematike bekstva iz matične zemlje usled tamošnjih ratnih sukoba / ekonomske nesigurnosti, kao i pitanje refleksije tih zbivanja na savremenu umetnost.

Kroz temu IZBRISAN otvoreno je pitanje savremenih seoba širokih razmera i uticaja na stvaralačke prakse umetnika koji su migrirali i bili u statusima azilanata.

Organizator: Savez udruženja likovnih umetnika Vojvodine
Program razmene i boravka SULUV

Projekat Link It, Mark It (Poveži, obeleži) realizuje se uz podršku Fondacije Novi Sad  – Evropska prestonica kulture, u okviru programskog luka Seobe, Gradske uprave za kulturu Grada Novog Sada i Fondacije za otvoreno društvo, Srbija.

Igor Friedrich Petković

Igor Friedrich Petković

Moderator

Igor Fridrih Petković, (1976) konceptualni umetnik, vizuelni umetnik, autor, menadžer i istraživač u kulturi, rođen u Austrijskim Alpima 1976. godine, živi i radi u Centralnoj i Jugoističnoj Evropi; studirao slavistiku, kulturologiju i fotografiju u Gracu, Beogradu, Novom Sadu i Ljubljani. Učestvovao je na međunarodnim samostalnim i kolektivnim izložbama i realizovao međunarodne interdisciplinarne projekte i interkulturalne manifestacije. Dobitnik je Nagrade za istaknutog umetnika za 2015. godinu Kancelarije austrijske savezne vlade (Bundeskanzleramt, Austrija). Uvršten je u selekciju Ekološkog fotografa godine Kraljevskog geografskog društva u Londonu, 2013. godine. Osnivač je udruženja za umetnost, kulturu i nauku APORON21, :[ITSCH]: produkcije, NEW SAD PRODUCTION i ARTEBRE, i osnivački je član galerije „SCHAUMBAD – free Atelierhouse“ u Gracu. Nedavno je objavio knjigu fotografija Princip Franca Ferdinanda – zašto je zapravo počeo Prvi svetski rat (Das Franz Ferdinand Prinzip – Warum der Erste Weltkrieg wirklich begann) u izdanju Edition Lammerhuber. Petković se bavi različitim društveno i politički angažovanim, interkulturalnim umetničkim i kulturnim projektima i istraživanjima u transdisciplinarnim oblastima. U svom radu istražuje savremene umetničko-naučne ekspresivne mogućnosti, vizionarske životne stvarnosti, dionizijsko-apolonijske prostore događaja, fenomene popularne kulture Cajtgajsta (Zeitgeist), i istorijske i ikonografske uslove. Bavi se društveno relevantnim temama usmerenim na ispitivanje njihovog naučno-umetničkog i društvenog sadržaja da bih ih interpretirao kroz savremeno poimanje. Tako razvija umetničke (kontra)strategije na teme kao što su životna stvarnost i migracija, identiteti i interkulturalna razmena, alternativni društveni, ekonomski i politički procesi, kultura otvorenog sećanja, slobodno prenošenje znanja i fenomeni pop i supkulture. Njegova stilska sredstva su koreografisani artivizam, ikonografija i kolektivno sećanje, akcije gerilske umetnosti, mitski hiperrealizam, portreti umetnika i sublimirana kinematografija, gde su dati mediji i formati uvek proizvod stroge umetničke koncepcije. U svojim fotografskim radovima, filmovima, instalacijama koje osvajaju prostor, performansima, intervencijama, izložbenim projektima i sveobuhvatnim događajima, prepliće transdisciplinarne i multimedijalne pristupe nivoima saznanja koji se nalaze u pozadini stvaralaštva.

itsch.org
aporon21.org

Marjam Mohmadi  (Maryam Mohammadi)

Marjam Mohmadi (Maryam Mohammadi)

Autorka/Učesnica

Marjam Mohamadi je dokumentarna i umetnička fotografkinja (specijalizovana za insceniranu fotografiju). Predavala je na Teheranskom umetničkom univerzitetu nekoliko godina. Svoju doktorsku disertaciju je posvetila temi „Fotografija i feminizam“. Izlagala je na nezavnisnim i kolektivnim izložbama, a takođe je bila kustoskinja izložbi fotografije u različitim galerijama. Od 2009. godine živi u Gracu, Austrija, a 2013. je dobila Nagradu za umetnost grada Graca. U svom radu, istražuje kako društveno-politički, kulturni i religijski uslovi utiču na žene, migrante i manjine na ličnom i globalnom nivou.

maryammohammadi.at

Samson Ogiamien (Samson Ogiamien)

Samson Ogiamien (Samson Ogiamien)

Autor/Učesnik

Samson Ogiamien svoju umetnost vidi kao most između kultura i priliku za zbližavanje ljudi. Rođen je u Nigeriji, a u Gracu u Asutriji radi kao slobodni umetnik više godina. Posle školovanja iz oblasti umetnosti i dizajna, kao i građevine i obuke za varioca, vodio je vajarsku radionicu i došao u Austriju 2004. godine. Ovde je mladi umetnik pohađao dvogodišnje master studije vajarstva na umetničoj školi „Orweinschule Graz“, gde je diplomirao sa pohvalama na leto 2007. godine. Godine 2014. je dobio nagradu grada Graca kojom se promovišu istaknuti umetnici. Posle nastupa na međunarodnom festivalu uličnog i lutkarskog teatra, La Strada, pozvan je da učestvue na Bijenalu umetnosti u Kolombu, Šri Lanka. Ogiamenovi radovi se zasnivaju na tradicijama njegove domovine, a obično prikazuju ljudsku formu u polu-apstraktnom stilu, često uz upotrebu „savremenih“ materijala kao što su beton, čelik, lak, smola. Važno mu je da i ljudi koji su manje upoznati sa umetnošću mogu da razumeju njegove radove. Samson Ogiamien voli da pomaže ljudima da dožive i izraze sopstvenu kreativnost. Zbog toga, svoj talenat prenosi u radionicama. Samson Ogiamien vidi svoju umetnost kao most između kultura i priliku za zbližavanje ljudi.

ogiamien.at

Arif Kryeziu (Arif Kryeziu)

Arif Kryeziu (Arif Kryeziu)

Autor/Učesnik

Arif Krieziu je rođen u Suvoj Reci (Therandë) na Kosovu 1961. godine, a slikarstvo i scenografiju je studirao u Tirani (Albanija). Trenutno živi kao samostalni pisac i slikar u Gracu. U svojim romanima, Krieziu eksperimentiše sa različitim stilovima i žanrovima. Igravo kombinuje balkanski bluz, orijentalni šarm i zapadnjačku smelost u svojevrsni književni ćilim od 1001 čvora. Izuzetni narator koji ume da govori jezicima anđela. Ponekad tmuran, ponekad euforičan, ponekad nestašan, ponekad zapaljiv, ali uvek neodoljiv. U septembru 2016. godine, njegov roman „Jebena karma“ objavljen je u izdanju „SadWolf Verlag“.

Maviead Al Karam (Mawiead Al Karam)

Maviead Al Karam (Mawiead Al Karam)

Autor/Učesnik

Mawiead Al Karam je pre pet godina pobegao iz užasa Alepa/Sirija u Austriju. Ubrzo je naučio nemački i završio majstorske časove fotografije u Salcburgu. Kao diplomski projekat, napravio je izuzetan film „ICH!“ (JA) o sebi kao strancu u stranoj zemlji i kulturi. On predstavlja snažan i kritički glas mladih izbeglica, koji donosi njihove tragične priče straha, rata i smrti, u traganju za boljom budućnošću u ljubavi i poštovanju.

Zoe Guglielmi (Zoë Guglielmi)

Zoe Guglielmi (Zoë Guglielmi)

Autorka/Učesnica

Zoe Guglielmi je reprezentaciona slikarka rođena u Hrvatskoj koja je, sa šest godina, emigrirala u Austriju gde je studirala na Akademiji umetnosti u Beču kod Huberta Šmaliksa i Ameli Vulfen. Pošto putovanje igra značajnu ulogu u njenom životu kao i u umetničkom radu, Zoe je već živela u šest različitih država, a Grčku je odabrala kao trenutni dom, pošto joj je ova zemlja uvek bila veliki izvor inspiracije. Njene boje, oblici kao i mitovi i arhaični simboli oduvek su joj davali nadahnuće i inspirisali snolike elemente u njenim radovima. Čest motiv njenih radova su životinje, naročito ptice, koje su poznate kao proročanska bića, koja se smatraju prikazima ljudi kao apstraktnim vesnicima ili kao sredstvo za iskazivanje sopstvenih osećanja. One deluju kao semantički prevodioci psiholoških nijansi sa namerom da istaknu negativne strane i vizualizuju skrivene aspekta ljudske psihe.

zoe.guglielmi.cc

Treća onlajn diskusija u okviru projekta Link It, Mark It

Treća onlajn diskusija u okviru projekta Link It, Mark It

Učesnici: Igor Fridrih Petković, Selman Trtovac.
Moderatorka: Gordana Nonin

U petak 16. aprila 2021, u 19 časova emitovan je javni razgovor umetnika: Igora Fridrih Petkovića iz Graca i Selmana Trtovca iz Beograda. Moderatorka diskusije Gordana Nonin, novinarka i urednica.

Diskusije I / Sa fokusom na temu IZBRISAN, istraživani su i preispitivani društveni fenomeni 90-ih godina na prostorima jugozapadne Evrope i njihovi efekti na umetničke stvaralačke prakse. Aktivno učešće je podrazumevalo vođenje, moderaciju i predstavljanje dvoje umetnika, rođenih između 1960. do 1985. godine. Istraživanja se odnose na tematski kontekst i prostorne, medijske, društveno-političke i socijalne aspekte razumevanja ovog pitanja.

Koncept i tema projekta počivaju na terminu IZBRISAN, kojim se referiše na devedesete godine 20. veka i različite vidove diskriminacije kojima je država preko svojih institucija izlagala svoje civilno stanovništvo.
Kroz temu IZBRISAN naglašava se konkretni društveno-politički kontekst u kojem su tokom 90-ih profesionalno sazrevale generacije umetničkih stvaralaca, a njihova umetnička praksa vremenski i tematski poklapa se sa iskustvima i dešavanjima u pomenutom razdoblju i traje sve do danas.

Organizator: Savez udruženja likovnih umetnika Vojvodine
Program razmene i boravka SULUV

Projekat Link It, Mark It (Poveži, obeleži) realizuje se uz podršku Fondacije Novi Sad – Evropska prestonica kulture, u okviru programskog luka Seobe, Gradske uprave za kulturu Grada Novog Sada i Fondacije za otvoreno društvo, Srbija.

Selman Trtovac

Selman Trtovac

Autor/Učesnik

Selman Trtovac (1970. Zadar) Od 1990. do 1993. godine je studirao slikarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. U vajarsku klasu Klausa Rinkea na Umetničkoj akademiji u Dizeldorfu prešao je 1993. godine, gdje je 1997. godine proglašen za majstora. Član IKG-a (Internacionalni umetnički gremijum) je postao 2003. godine. Pokretač Umetničkog centra Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“, gde je od 2008. do 2012. godine je uređivao likovni program. Idejni tvorac i suosnivač Nezavisne umjetničke asocijacije Treći Beograd, kasnije Perpetuummobile. Od 2012. radi u Gete institute u Beogradu. Doktorirao je 2012. godine na odseku za skulpturu Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu. Izlagao na mnogobrojnim izložbama u zemlji i inostranstvu, a radovi mu sa nalaze u mnogim privatnim i javnim kolekcijama. Živi i radi u Beogradu.
Igor Friedrich Petković

Igor Friedrich Petković

Autor/Učesnik

Igor Fridrih Petković, (1976) konceptualni umetnik, vizuelni umetnik, autor, menadžer i istraživač u kulturi, rođen u Austrijskim Alpima 1976. godine, živi i radi u Centralnoj i Jugoističnoj Evropi; studirao slavistiku, kulturologiju i fotografiju u Gracu, Beogradu, Novom Sadu i Ljubljani. Učestvovao je na međunarodnim samostalnim i kolektivnim izložbama i realizovao međunarodne interdisciplinarne projekte i interkulturalne manifestacije. Dobitnik je Nagrade za istaknutog umetnika za 2015. godinu Kancelarije austrijske savezne vlade (Bundeskanzleramt, Austrija). Uvršten je u selekciju Ekološkog fotografa godine Kraljevskog geografskog društva u Londonu, 2013. godine. Osnivač je udruženja za umetnost, kulturu i nauku APORON21, :[ITSCH]: produkcije, NEW SAD PRODUCTION i ARTEBRE, i osnivački je član galerije „SCHAUMBAD – free Atelierhouse“ u Gracu. Nedavno je objavio knjigu fotografija Princip Franca Ferdinanda – zašto je zapravo počeo Prvi svetski rat (Das Franz Ferdinand Prinzip – Warum der Erste Weltkrieg wirklich begann) u izdanju Edition Lammerhuber. Petković se bavi različitim društveno i politički angažovanim, interkulturalnim umetničkim i kulturnim projektima i istraživanjima u transdisciplinarnim oblastima. U svom radu istražuje savremene umetničko-naučne ekspresivne mogućnosti, vizionarske životne stvarnosti, dionizijsko-apolonijske prostore događaja, fenomene popularne kulture Cajtgajsta (Zeitgeist), i istorijske i ikonografske uslove. Bavi se društveno relevantnim temama usmerenim na ispitivanje njihovog naučno-umetničkog i društvenog sadržaja da bih ih interpretirao kroz savremeno poimanje. Tako razvija umetničke (kontra)strategije na teme kao što su životna stvarnost i migracija, identiteti i interkulturalna razmena, alternativni društveni, ekonomski i politički procesi, kultura otvorenog sećanja, slobodno prenošenje znanja i fenomeni pop i supkulture. Njegova stilska sredstva su koreografisani artivizam, ikonografija i kolektivno sećanje, akcije gerilske umetnosti, mitski hiperrealizam, portreti umetnika i sublimirana kinematografija, gde su dati mediji i formati uvek proizvod stroge umetničke koncepcije. U svojim fotografskim radovima, filmovima, instalacijama koje osvajaju prostor, performansima, intervencijama, izložbenim projektima i sveobuhvatnim događajima, prepliće transdisciplinarne i multimedijalne pristupe nivoima saznanja koji se nalaze u pozadini stvaralaštva.
Gordana Nonin

Gordana Nonin

Moderatorka

Gordana Nonin (1963, Novi Sad) diplomirani je menadžer u medijima. Radi kao novinar-urednik dnevnog lista Danas i nedeljnika Novi magazin. Urednik je govornog programa i PR Kulturnog centra Vojvodine „Miloš Crnjanski“, Novi Sad. Profesionalnu karijeru je počela kao organizacioni sekretar u Književnoj omladini Novog Sada gde je radila od 1986. do 1989. godine. Od 1989. godine radila je kao novinar u redakciji Programa 202 Radio Novog Sada, a zatim, od 1992. godine u Nezavisnom društvu novinara Vojvodine gde je prvo radila kao novinar kulture, a potom je bila dugogodišnji urednik kulturne rubrike. Bila je osnivač, idejni tvorac i predsednik Društva građana „Horizonti“ od 1993. godine. Pored osnovne delatnosti zalaganja za mir, rada na uspostavljanju prekinutih kulturnih veza na teritoriji bivše Jugoslavije, kao jedna od delatnosti Društva, objavljena su i dva broja časopisa za komunikaciju kultura „Horizonti“ u kojima je bila osnivač i glavni i odgovorni urednik. Bila je novinar nezavisnog nedeljnika „Bulevar“ do 2002. godine, u kom je takođe pratila kulturnu scenu Vojvodine. Od osnivanja 2000. godine, prve tri godine postojanja RTV „Panonije“ bila je zamenik glavnog i odgovornog urednika i bila zadužena za profilisanje programa ove regionalne televizije. Tokom te tri godine bila je urednik emisije iz kulture „Art box“. Bila je i pomoćnik glavnog i odgovornog urednika časopisa za savremenu kulturu Vojvodine „Nova misao“ čiji je osnivač Izvršno veće AP Vojvodine. Uradila je više od sto intervjua sa najznačajnijim ličnostima iz kulturnog i društvenog života Srbije, regiona i sveta, a izbor njenih intervjua objavila je izdavačka kuća „Agora“ 2010. godine pod nazivom „Ljudi od reči“. Knjiga teksova i intervjua „Bez prašine“ objavljena je 2012. godine (NIP Dnevnik, Novi Sad). Dobitnica je Medalje kulture za multikulturalnost i interkulturalnost Zavoda za kulturu Vojvоdine za 2011. godinu.

Druga onlajn diskusija u okviru projekta Link It, Mark It

Druga onlajn diskusija u okviru projekta Link It, Mark It

Učesnici: Arjan Pregl, Danijel Babić.
Moderatorka: Bosiljka Zirojević Lečić

U petak 9. aprila 2021, u 19 časova emitovan je javni razgovor umetnika: Arjana Pregla iz Ljubljane i Danijela Babića iz Novog Sada. Moderatorka diskusije Bosiljka Zirojević Lečić, profesorka Akademije umetnosti Novi Sad.

Diskusije II / Sa fokusom na temu IZBRISAN, istraživani su i preispitivani društveni fenomeni 90-ih godina na prostorima jugozapadne Evrope i njihovi efekti na umetničke stvaralačke prakse. Aktivno učešće je podrazumevalo vođenje, moderaciju i predstavljanje dvoje umetnika, rođenih između 1960. do 1985. godine. Istraživanja se odnose na tematski kontekst i prostorne, medijske, društveno-političke i socijalne aspekte razumevanja ovog pitanja.

Koncept i tema projekta počivaju na terminu IZBRISAN, kojim se referiše na devedesete godine 20. veka i različite vidove diskriminacije kojima je država preko svojih institucija izlagala svoje civilno stanovništvo.
Kroz temu IZBRISAN naglašava se konkretni društveno-politički kontekst u kojem su tokom 90-ih profesionalno sazrevale generacije umetničkih stvaralaca, a njihova umetnička praksa vremenski i tematski poklapa se sa iskustvima i dešavanjima u pomenutom razdoblju i traje sve do danas.

Organizator: Savez udruženja likovnih umetnika Vojvodine
Program razmene i boravka SULUV

Projekat Link It, Mark It (Poveži, obeleži) realizuje se uz podršku Fondacije Novi Sad – Evropska prestonica kulture, u okviru programskog luka Seobe, Gradske uprave za kulturu Grada Novog Sada i Fondacije za otvoreno društvo, Srbija.

Arjan Pregl

Arjan Pregl

Autor/Učesnik

Arjan Pregl, rođen 5. jula 1973. u Ljublјani. Godine 1998. diplomirao je na Akademiji likovnih umetnosti u Ljublјani pod mentorstvom profesorice Metke Krašovec i profesora Bojana Gorenca, a 2001. godine na istoj akademiji je magistrirao slikarstvo pod mentorstvom profesora Gorenca. Pohađao je završni semestar magistarskog studija slikarstva na IUP Indiana University of Pennsylvania (SAD). Potom je upisao master studije grafike i završio ih pod mentorstvom profesora Lojzeta Logarja 2004. godine. Nјegova dela nalaze se u raznim kolekcijama, uklјučujući Muzej savremene umetnosti Ljublјana MG + MSUM. Bavi se slikanjem, pisanjem i pedagoškim radom. Živi i radi u Ljublјani.
Danijel Babić

Danijel Babić

Autor/Učesnik

Danijel Babić, rođen 1967 godine u Gornjem Očaušu (BiH). Diplomirao na Višoj školi za likovne i primenjene umetnosti u Beogradu i Akademiji umetnosti u Novom Sadu (odsek Slikarstvo) 1995. godine. Učestvovao na većem broju kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Dobitnik specijalne nagrade za slikarstvo na 6. međunarodnom bijenalu umetnosti minijature, Gornji Milanovac 2000. godine. Dobitnik je priznanja internet magazina za savremenu likovnu umetnost artmagazin.info za uspešno predstavljanje u 2003 godini, priznanja internet magazina za savremenu likovnu umetnost artmagazin.info za najbolju izložbu u 2011. godini za izložbu Re-creation, priređenu u Likovnom salonu Kulturnog centra Novog Sada.
Bosiljka Zirojević Lečić

Bosiljka Zirojević Lečić

Moderatorka

Bosiljka Zirojević Lečić, rođena 1971. godine u Novom Sadu. Diplomirala na Akademiji umetnosti u Novom Sadu 1994. godine, odsek Slikarstvo. Postdiplomske studije, odsek Slikarstvo, završila na istoj Akademiji 2000 godine. Član ULUV-a, ULUS-a i umetničke grupe Multiflex. Redovni profesor na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, katedra za Slikarstvo. Koordinator više projekata u oblasti likovne umetnosti i edukacije, kao i inkluzivnog rada u okviru kreativnog izražavanja. Profesionalna orijentacija: slikarstvo, vajarstvo, multimedijalni projekti. Izlagala 20 puta samostalno (Novi Sad, Beograd, Apatin, Čačak, Zrenjanin, Temišvar, Ulm…) i učestvovala na preko 120 kolektivnih izložbi, u zemlji i inostranstvu (Novi Sad, Beograd, Gornji Milanovac… Poljska, Švedska, Italija, Kina, Nemačka, Japan, Velika Britanija, Švajcarska…). Dobitnik nekoliko nagrada za umetnički rad.